Čast nam je pozvati Vas na 10. redovnu godišnju skupštinu koja će se održati 05.03.2016. godine u dvorani Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3; u Varaždinu u 15 sati. 

Pozivnica

Dnevni red

 

1. Otvaranje skupštine i riječ predsjednice Udruge

2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

3. Kulturno umjetnički program

4. Izvješća o radu Udruge u protekloj godini

   a)financijsko izvješće tajnice

   b)izvješće Nadzornog odbora

 5. Riječ stručnih djelatnica Udruge

 6. Podjela priznanja apstinentima

 7. Riječ gostiju

 8. Domjenak