RAZMIŠLJANJE UZ JUBILEJ – 10 GODINA Udruge zdravog življenja – Obiteljskog  kluba Varaždinske županije
 
 Udruga zdravog življenja – Obiteljski klub Varaždinske županije slavi deset godina svog  postojanja. Budući da sam rijetka  od svih onih koji su započeli taj projekt  negdje početkom 2006.god, a koja sam izdržala tako dugo i ustrajno u radu s obiteljima alkoholnih ovisnika u izvaninstitucionalnom obliku,  mislim da imam pravo na komentar. 
Prvi dio postojanja od 1.3.2006.god. do kraja 2011.god. obilježio je početni zanos i prvotna lutanja glede organizacije i uspostave regulative. U početku smo bili organizirani kao KLA Obiteljski klub Varaždin i tražili smo svoje mjesto pod suncem, kako u vlastitom gradu i županiji tako i u Republici Hrvatskoj. Ubrzo shvatili smo da u svrhu poboljšanja rada i uspostave prihoda za rad  moramo se registrirati kao neprofitna organizacija odnosno udruga što smo i učinili u veljači mjesecu god. 2008. ujedno se prijavljujući  pod sadašnjim imenom – Udruga zdravog življenja –  „Obiteljski klub“ Varaždinske županije.  Time smo htjeli dati naglasak na obiteljskom pristupu  u oporavku alkoholnih ovisnika i njihovih obitelji nakon programa odvikavanja od alkohola koji se provodi najčešće u bolnici. Također naglasili smo i borbu protiv bilo kakvog etiketiranja ovisnika o alkoholu odnosno novim imenom htjeli smo privući i mlađe ovisnike/ce o alkoholu. Novim imenom u kojem nije bilo  pojma KLA  navukli smo i bijes pojedinih ljudi, ali imali smo svoje razloge i za njih smo se bili spremni  boriti. 
 
U to vrijeme imali smo prvog  predsjednika Udruge koji je bio liječeni alkoholni ovisnik. Nismo plaćali knjigovodstveni servis nego je cjelokupno jednostavno knjigovodstvo vodila supruga jednog liječenog ovisnika.  Sve su to bile opasnosti kojih nismo bili svjesni i koje su naknadno pokazale svoju dvojbenost i nesavršenost. Kontrola tokova novca i nadzor nad financijama su bili površni i nedostatni. Pristizanje novih članova Udruge je bilo stalno, ali sve u svemu iako smo imali i uzleta npr. u vidu vrlo uspjelih 25. Sportskih susreta KLA Sjeverozapadne Hrvatske  u Velikom Bukovcu god. 2009., kasnije se pokazalo da veliki dio uspjeha manifestacije je ležao na nekoliko ljudi koji su ostali u sjeni, a bili su pravi nositelji izvanrednih rezultata. Dana 1.4.2010.god. u rad Udruge priključila nam se Marija Krobot, psihijatrijska medicinska sestra kao stručna djelatnica  koja je donijela puno svojeg entuzijazma, energije, srčanosti i dobrote.  Nastavio se dotadašnji tempo rada, ali uvedene su i neke novosti i promjene. Usprkos novoj krvi i mnogim poboljšanjima osjećala se neka stagnacija, jer  nešto nije bilo dobro i to dolazi na površinu krajem 2011.god. kada  najednom  izbiju  propusti tadašnjeg predsjednika, tajnika i blagajnice koja je ujedno i vodila knjigovodstvo. Tadašnji predsjednik je početkom 2012.god. isključen radi pronevjere novaca, a na njegovo mjesto nametnula se  osoba koja ga je prokazala u tim nezakonitim radnjama. Nažalost taj isti predsjednik dalje nastavlja putem nezakonitosti i prevare, jer mehanizmi kontrole su prelabavi, nedefinirani i slabo provedivi. Članovi Udruge zajedno sa obiteljima slijepo vjeruju predsjedniku Udruge i funkcioniranje Udruge tokom 2013.god. je na oko i na površini održano i stacionarno. U pozadini i u zraku ipak postoje naznake nezadovoljstva, nemira, slabosti  i sumnje koje kulminiraju  nakon održane Godišnje skupštine Udruge god. 2014. Pomni i točni uvid u zatražene podatke o financijama odaje ponovnu pronevjeru koju ovaj puta prijavljujemo na ODO Varaždin.  Upravni odbor Udruge odlučuje da prijavimo predsjednika Udruge za pronevjeru, jer je prema statutu udruge osoba koja je odgovorna za sveukupno poslovanje. Odluka koji smo donijeli pokazala se dobrom i u konačnici Udruga je dobila satisfakciju, jer drugi predsjednik je proglašen krivim god. 2015. i obavezan je vratiti pronevjereni novac pod prijetnjom zatvorske kazne. 
 
Nitko ne može niti zamisliti kroz što smo sve prošli tokom ovih teških godina u kojima smo  s jedne strane ustrojavali program rada i nastojali poboljšati kvalitetu istoga, a s druge strane se borili s avetima nepoštenja i ljudske pohlepe. 
 
Dana 7.7.2014. god. na izvanrednoj skupštini Udruge nakon  dužih konzultacija donosimo odluku o izglasavanju novog rukovodstva. Postajemo svjesni da smo dugo čekali na organiziranje Udruge po zakonu i da je došlo vrijeme da to postavimo onako kako treba biti. Iz današnje perspektive pozdravljam sve ono što se desilo u posljednjih godinu i pol dana. Već  drugi dio 2014.god. uveden je strogi režim vođenja jednostavnog knjigovodstva koje smo povjerili službenicama ACT Konto d.o.o. iz Čakovca. Uveli smo plaćanje stručne djelatnice po sustavu ugovora o djelu, te plaćanje putnih naloga na tekući račun uz obavezno prijavljivanje tog plaćanja Poreznoj upravi Varaždin.  Članarinu su članovi Udruge počeli plaćati preko uplatnice odnosno na žiro-račun Udruge. Time smo poboljšali kontrolu tokova novca.  Osobno kao zastupnica i predsjednica Udruge pratila sam sve uplate i isplate novaca postajući osobno odgovorna za  sve novčane transakcije. Redovno se održavaju sjednice Upravnog odbora Udruge, kao i Nadzornog odbora Udruge uz stalni nadzor financijskog stanja. 
 
Prošlu godinu rezimiramo početkom ove 2016. kada dobivamo završni račun i šaljemo svoja izvješća o izvršenju programa prema glavnim izvorima dotacija – Gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Budući da je tajnik dao ostavku krajem prošle godine, a novu tajnicu još nismo potvrdili, sav posao tajnika odrađujemo sestra Marija Krobot i ja. Poboljšanje rada Udruge čine i novi obrasci za izvještavanje Udruga prema Ministarstvu financija odnosno prema FINA-i.  Ovih dana sam čula da i pisanje programa prema Gradu Varaždinu je puno kompliciranije, ali i to ćemo odraditi u roku, jer ništa nas više ne može iznenaditi. 
Jako mi je drago da konačno i nadležne institucije  Republike Hrvatske  shvaćaju da moraju omogućiti rad Udruga koje se brinu o iznimno osjetljivim skupinama ljudi koji imaju svoje potrebe i specifičnosti, te da sama država je najodgovornija za stvaranje ispravnog okvira za funkcioniranje istih. U tim pionirskim danima drago mi je da sam sama kao osoba koja u okviru zdravstvenog sustava se bavi problemom alkoholne ovisnosti mogla skrbiti o obiteljima s tim problemom i u fazi rehabilitacije i resocijalizacije odnosno pokušaju reintegracije istih  u društveni život zajednice. 
 
Priznajem da neke stvari nisam uspjela ostvariti iako mi je to bio veliki izazov. Kroz cijelo vrijeme od deset godina  nismo se kao udruga uspjeli nametnuti u Varaždinskoj županiji kao subjekt koji bi potaknuo nicanje podružnica ili ogranaka u gradovima iako smo imali pokušaje u tom smislu. Nakon deset godina rada još uvijek imamo samo sjedište u gradu Varaždinu iako je Udruga ne samo gradska nego i županijska. 
 
Posljednjih godina ostvarili smo puno uspjeha, od prvog mjesta na Sportskim susretima KLA Sjeverozapadne Hrvatske u Slatini  2015.god. do organiziranja 17. Večeri pučke poezije – Poezijom protiv ovisnosti u Varaždinu  dana 14.11.2015.god.
 
Ne mogu da ne spomenem prekrasan izlet u Međugorje, Mostar i Sarajevo u rujnu 2015.god. koji nam je djelomično sponzorirala Varaždinska biskupija, a koji se činio kao vjetar u leđa novom rukovodstvu. Ipak još sve dileme u vezi rukovođenja i organiziranja, te kontrolnih mehanizama u Udruzi nisu riješene. Nakon ostavke tajnika došlo je do novih nemira i komešanja, pa su potrebne nove mjere ovladavanja krizom. O tome nekom novom prilikom. 
 
Svim revnim članovima Udruge i njihovim vjernim obiteljima, kao i svima koji razumiju naš žar i naše brige dajem svoju riječ da ću i dalje služiti našem cilju bez odstupanja. Neka žive apstinenti od alkohola i neka svojim trezvenjačkim stilom ponašanja uvijek budu baklja života kako svojim obiteljima tako i svim ljudima dobre volje, na čast i zdravlje cjelokupnog našeg društva. 
 
Zemira Medved